Header

Tilaa hoitaja puhelimitse: 020 799 5656 Kauppa
Search
Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä

Meistä

Väestöliiton Hyvinvointi Oy on Väestöliitto ry:n kokonaan omistama osakeyhtiö ja se tarjoaa maksullisia terapia- sekä
kotipalveluita henkilö- ja organisaatioasiakkaille. Yhtiömme tuotot käytetään kokonaisuudessa Väestöliitto ry:n kansalaisille suunnattuihin palveluihin sekä tutkimus- ja vaikuttamistyöhön.

Väestöliitto Ry pyrkii toiminnassaan edistämään ihmisten hyvinvointia ja myös yhtiössämme se on toimintamme keskiössä. Terapiapalvelumme keskittyy mielen hyvinvoinnin palveluihin ja kotipalvelumme auttaa lapsiperheitä heidän arjessaan tarjoamalla ammatillista lastenhoitoa. Asiakaslupauksemme onkin Hyvää elämää.

Väestöliiton Hyvinvointi Oy:n toiminta on jaettu kahden eri toiminimen alle. Väestöliiton Terapiapalveluissa tarjoamme henkilöasiakkaillemme psykoterapiaa, lyhytterapiaa, seksuaaliterapiaa, työnohjausta ja ryhmätoimintaa. Yritys- ja yhteisöpalveluidemme kokonaisuus on laaja ja tarjoamme organisaatioasiakkaille mm. luentoja, koulutuksia, työnohjausta, terapiapaketteja ja älylaiteavusteisia mittauspalveluita. Järjestämme myös terapia-alan koulutusta. Terapiapalveluiden toiminnasta vastaa johtava psykoterapeutti Tarja Santalahti.

Väestöliiton Kotipalvelut tuottaa perheiden kotiin ammatillista lastenhoitoa, kotipalvelua ja perhetyötä Pääkaupunkiseudun ja Keski-Uudenmaan lapsiperheille. Tarjoamme myös yrityksille sairaan lapsen hoitopalvelua. Kotipalveluiden toiminnasta vastaa palvelupäällikkö Elina Korhonen.

Meidän arvomme

Olemme sitoutuneet noudattamaan toiminnassamme omistajamme Väestöliitto ry:n arvoja, joita ovat luotettavuus, ihmisläheisyys, oikeudenmukaisuus ja rohkeus. Nämä arvot ohjaavat kaikkea tekemistämme ja niiden pohjalle rakennamme yhtiömme suunnan nyt ja tulevaisuudessa.

Historia

Tänä päivänä Väestöliiton Kotisisar palvelee vuosittain lähes 600 asiakasta toimialueensa kunnissa.

Väestöliiton Kotipalvelut on jatkumoa Väestöliiton lastenhoitopalvelulle, joka toimi Raha-automaattiyhdistyksen tuella vuodesta 1989 tuottaen tilapäistä lastenhoitopalvelua pääkaupunkiseudun lapsiperheille. Väestöliiton lastenhoito-palvelun toimintaideana oli, että perheillä on mahdollisuus tilapäiseen, ammattitaitoiseen lastenhoitoapuun silloin, kun omat verkostot eivät pysty auttamaan. Raha-automaattiyhdistyksen tukiessa toimintaa taloudellisesti myös kustannukset olivat perheille kohtuulliset. Väestöliitto yhtiöitti lastenhoitopalvelun 2010.


Tänä päivänä Väestöliiton Kotipalvelut palvelee vuosittain lähes 600 asiakasta toimialueensa kunnissa. Toiminnassaan Kotipalveluiden työntekijät haluaa olla luotettava ja lapsiperheen arkea ymmärtävä kumppani, joka pystyy vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin nopeasti. Kotipalvelut on tunnettu hyvistä hoitajistaan, joilta löytyy osaamista niin vauvan- ja kaksosten hoidosta kuin leikki-ikäisten lasten hoidosta. Hoitaja valitaan kuhunkin perheeseen perheen tarpeen mukaan, jolloin voidaan hyödyntää hoitajien ammattitaitoa ja kokemusta.

Kotipalveluiden omavalvontasuunnitelma

Kotipalveluiden omavalvontasuunnitelma löytyy täältä:

Kotipalvelut omavalvontasuunnitelma 2024

Syrjinnästä vapaa alue

Toimipisteemme ovat syrjinnästä vapaata aluetta. Kohtelemme kaikkia asiakkaita, työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita yhdenvertaisesti ja olemme sitoutuneet siihen, että syrjimättömyys toteutuu yhtiössämme.

Organisaatiomme julistautuu syrjinnästä vapaaksi alueeksi ja sitoutuu:

  • Kohtelemaan kaikkia asiakkaita ja henkilökuntaa yhdenvertaisesti riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta
  • Tiedottamaan kaikille työntekijöille julistautumisesta syrjinnästä vapaaksi alueeksi
  • Laittamaan Syrjinnästä vapaa alue -merkin näkyvästi esille organisaation tiloissa
  • Ottamaan kaikki ilmoitukset ja epäilykset syrjinnästä vakavasti

Yhtiön johto

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä

Minna Järvensalo

Toimitusjohtaja

minna.jarvensalo@vaestoliitonterapia.fi

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä

Tarja Santalahti

Johtava psykoterapeutti, Terapiapalvelut

tarja.santalahti@vaestoliitonterapia.fi

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä

Elina Korhonen

Palvelupäällikkö, Kotipalvelut

elina.korhonen@vaestoliitonkotipalvelut.fi

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä

Milka Yletyinen

Markkinointipäällikkö

milka.yletyinen@vaestoliitonterapia.fi

Kotipalvelut

Väestöliiton Kotipalveluissa työskentelee palvelupäällikkö Elina Korhonen sekä kotipalveluohjaaja Mia Lehtinen sekä vastaavat lastenhoitajat Niina Grekelä ja Hanna Von Plato.

Terapiapalvelut

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä

Marjo Viinanen

Vastuuterapeutti, Koulutus- ja ryhmätoiminta

marjo.viinanen@vaestoliitonterapia.fi

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä

Mari Kukkamäki

Vastuuterapeutti, Pirkanmaa

mari.kukkamaki@vaestoliitonterapia.fi

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä

Viivi Niinikangas

Vastuuterapeutti, Markkinointi ja viestintä

viivi.niinikangas@vaestoliitonterapia.fi

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä

Aku Hentilä

Organisaatiopalveluista vastaava terapeutti

aku.hentila@vaestoliitonterapia.fi

Yhteystiedot

Väestöliiton Hyvinvointi Oy

Kalevankatu 16, PL 849, 00101 Helsinki
Y-tunnus: 0783843-9
etunimi.sukunimi(at)vaestoliitonkotipalvelut.fi

Toimitusjohtaja Minna Järvensalo

Väestöliiton Kotipalvelut

Kalevankatu 16, 00100 Helsinki
Puhelin 020 799 5656

Väestöliiton Terapiapalvelut

Kalevankatu 16, 00100 Helsinki
Puhelin (09) 2280 5267

Soita