Header

Tilaa hoitaja puhelimitse: 020 799 5656 Kauppa
Search

Yritys

Väestöliiton Hyvinvointi Oy, y-tunnus: 0783843-9, on Väestöliitto ry:n 100% omistuksessa oleva osakeyhtiö, joka kuuluu Väestöliitto konserniin.
Yhtiön hallitukseen kuuluvat: Marina Vahtola (pj), Maria Kaisa Aula, Eija Koivuranta, Jarmo Kökkö, Jaana Salmi ja Petri Räsänen (sihteeri). Yhtiön toimitusjohtajana toimii Minna Järvensalo.
Yhtiön johtoryhmään kuuluvat toimitusjohtaja Minna Järvensalo, johtava psykoterapeutti Tarja Santalahti, palvelupäällikkö Elina Korhonen ja markkinointipäällikkö Milka Yletyinen
Yhtiö käyttää toiminnassaan aputoiminimiä. Terapiapalveluita tarjotaan Väestöliiton Terapiapalveluiden nimellä ja kotipalveluita tarjotaan Väestöliiton Kotipalvelut nimellä.

Väestöliiton Kotipalvelut

Väestöliiton Kotipalvelut tuottaa perheiden kotiin ammatillista lastenhoitoa, kotipalvelua ja perhetyötä. Toiminnasta vastaa palvelupäällikkö Elina Korhonen.

Väestöliiton Kotipalveluiden toimialueena on pääkaupunkiseutu sekä Keski-Uudenmaan alue. Toimintaa organisoi Kotipalveluiden toimisto, jossa työskentelee palvelupäällikkö sekä 3 kotipalveluohjaajaa. Kentällä lapsiperheiden kodeissa työskentelee lastenhoitajina noin 120 sosiaali- tai terveysalan ammattilaista.

Historia

Tänä päivänä Väestöliiton Kotisisar palvelee vuosittain lähes 600 asiakasta toimialueensa kunnissa.

Väestöliiton Kotipalvelut on jatkumoa Väestöliiton lastenhoitopalvelulle, joka toimi Raha-automaattiyhdistyksen tuella vuodesta 1989 tuottaen tilapäistä lastenhoitopalvelua pääkaupunkiseudun lapsiperheille. Väestöliiton lastenhoito-palvelun toimintaideana oli, että perheillä on mahdollisuus tilapäiseen, ammattitaitoiseen lastenhoitoapuun silloin, kun omat verkostot eivät pysty auttamaan. Raha-automaattiyhdistyksen tukiessa toimintaa taloudellisesti myös kustannukset olivat perheille kohtuulliset. Tilapäisen lastenhoitoavun ohella Väestöliiton lastenhoitopalvelu tuotti ammatillista, kuntien omaa kotipalvelua ja lastensuojelun perhetyötä täydentävää palvelua toimialueensa kunnille. Tähän kunnille myytävään palveluun ei kohdistunut Raha-automaattiyhdistyksen avustusta. Raha-automaattiyhdistyksen avustuksen loppuessa vuonna 2010 toimintaa haluttiin jatkaa ja turvata olemassa olevat yhteistyöverkostot.

Väestöliitto yhtiöitti lastenhoitopalvelun toiminnan ja työtä jatkettiin liikeyrityksen muodossa. Syntyi Väestöliiton Kotisisar Oy, jonka nimi kumpuaa Väestöliiton historiasta. Alun perin Väestöliitto aloitti vuonna 1945 kotisisarkoulutuksen kotiapulaispulaa ja monilapsisten perheiden arkea helpottamaan. Koulutuksen tavoitteena oli luoda sosiaalisesti arvostettu ja mahdollisimman hyvän ammattitaidon omaava kotitaloustyöntekijöiden ammattikunta. Kodinhoitajien työn kohteena oli tuolloin perheen koti kokonaisuutena ja kodinhoitajan/kotisisaren toimintaa kuvasi omatoimisuus ja itsenäisyys. Tämä ajatusmaailma haluttiin ottaa punaiseksi langaksi myös perustettavan yrityksen toimintaideologiassa: lastenhoidon ohella nähtiin tärkeäksi, että työntekijät vievät kokonaisvaltaisisesti perheen arkea eteenpäin.

Väestöliiton yhtiö uudisti brändiään 25.3.2021. Väestöliiton Terapia- ja kotipalvelut Oy muuttui Väestöliiton Hyvinvointi Oy:ksi sekä Kotisisar muuttui Väestöliiton Kotipalveluksi. Historiallista nimenmuutosta oltiin mietitty pitkään, ja päädyttiin neutraaliin ja ymmärrettävään nimeen.

Alun perin Väestöliitto aloitti vuonna 1945 kotisisarkoulutuksen kotiapulaispulaa ja monilapsisten perheiden arkea helpottamaan.


Tänä päivänä Väestöliiton Kotipalvelut palvelee vuosittain lähes 600 asiakasta toimialueensa kunnissa. Toiminnassaan Kotipalveluiden työntekijät haluaa olla luotettava ja lapsiperheen arkea ymmärtävä kumppani, joka pystyy vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin nopeasti. Kotipalvelut on tunnettu hyvistä hoitajistaan, joilta löytyy osaamista niin vauvan- ja kaksosten hoidosta kuin leikki-ikäisten lasten hoidosta. Hoitaja valitaan kuhunkin perheeseen perheen tarpeen mukaan, jolloin voidaan hyödyntää hoitajien ammattitaitoa ja kokemusta.


Väestöliiton Hyvinvointi Oy

Kalevankatu 16, PL 849, 00101 Helsinki
Y-tunnus: 0783843-9
etunimi.sukunimi(at)vaestoliitonkotipalvelut.fi

Toimitusjohtaja Minna Järvensalo

Väestöliiton Kotipalvelut

Kalevankatu 16, 00100 Helsinki
Puhelin 020 799 5656

Väestöliiton Terapiapalvelut

Kalevankatu 16, 00100 Helsinki
Puhelin (09) 2280 5267

Johtava psykoterapeutti Tarja Santalahti

Väestöliiton Terapiapalvelut tarjoaa terapiavastaanottoja. www.vaestoliitonterapia.fi

Soita